Αρχική

H εταιρεία BIOVET ιδρύθηκε τo 1993 παρέχοντας κορυφαίας ποιότητας κτηνιατρικό εξοπλισμό σε κτηνιάτρους. Η BIOVET σήμερα έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο που καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις στους επαγγελματίες του κλάδου.

Με σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η BIOVET διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων που μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες μιας κτηνιατρικής κλινικής, ενός pet shop ή ενός επαγγελματία Groomer. Όραμα μας η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, ώστε να είμαστε πάντα μπροστά σε κάθε τεχνολογική πρόκληση. Σε μόνιμη βάση αναζητούμε καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας που θα προσφέρουν αξιόπιστες και παραγωγικές λύσεις στους πελάτες μας.

Με το άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας, με συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση ακολουθούμε τις εξελίξεις της αγοράς με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και τη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών.

Η εταιρεία με την επωνυμία "BIOVET Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "BIOVET", με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58820604000, εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Θ. Σοφούλη αρ. 27 και το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 386.000,00 Ευρώ. Οι εισφορές των εταίρων είναι κεφαλαιακές και δεν υφίστανται εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές. Μοναδική εταίρος της εταιρείας, κατέχουσα το 100 % του εταιρικού κεφαλαίου, είναι η Σουηδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SWEDENCARE AB (PUBL)», που εδρεύει στο Malmo Σουηδίας, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons vag 41, 205 12. Διαχειρίστρια της εταιρείας είναι η Ιωάννα Ψυχογιού του Βασιλείου.

Η εταιρεία Swedencare

Η BIOVET είναι θυγατρική εταιρεία της Swedencare, μιας εισηγμένης εταιρείας στο χρηματιστήριο της Σουηδίας στη Στοκχόλμη (NASDAQ First North Growth Market) η οποία ειδικεύεται στην υγεία και την ευημερία των κατοικίδιων ζώων. Η εταιρεία παράγει και εμπορεύεται προϊόντα υψηλής ποιότητας στην παγκόσμια και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για ζώα συντροφιάς. Η Swedencare διαθέτει μία ευρεία γκάμα δυνατών brands και προϊόντων στους περισσότερους τομείς θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των NaturVet®, nutravet®, Pet MD®, Stratford®, RX Vitamins® καθώς και την κορυφαία σειρά στοματικής φροντίδας ProDen PlaqueOff®. Η έδρα της Swedencare βρίσκεται στο Μάλμε της Σουηδίας με 18 εταιρείες στον ομίλο και 5 εργοστάσια παραγωγής σε οκτώ χώρες με σχεδόν 500 υπαλλήλους. Οι πωλήσεις της Swedencare έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με προϊόντα που πωλούνται σε πάνω από πενήντα αγορές παγκοσμίως.

Επισκεφτείτε μας στο www.swedencare.com

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία ΒΙΟVET ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 & τη συμμόρφωση της στις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/2004 που αφορά στον «Καθορισμό Συστήματος Ποιότητας των Εταιριών Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας αναφορικά με το χονδρικό εμπόριο κτηνιατρικού εξοπλισμού, αναλώσιμων κτηνιατρείου, συμπληρωμάτων διατροφής, κτηνιατρικών φαρμάκων & αξεσουάρ για κατοικίδια και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές της ΒΙΟVET.

Γενικός στόχος της εταιρίας είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η προσφορά προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ωφέλειας και για το λόγο αυτό καθιερώνει μετρήσιμους στόχους για την Ποιότητα επιδιώκοντας: · Βελτίωση της οργανωτικής δομής, μέσα από το σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων.

· Βελτίωση της λειτουργίας της Επιχείρησης, μέσα από τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη των Διαδικασιών του Συστήματος.

· Τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της είτε άμεσα (εμπορική δραστηριότητα) είτε έμμεσα (παραγωγοί οίκοι / προμηθευτές).

· Αναγνώριση των απαιτήσεων αλλά και των συνεπαγόμενων αναγκών των πελατών που αγοράζουν τα εμπορεύματα. · Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/2004 που αφορά τον «Καθορισμό Συστήματος Ποιότητας των Εταιριών Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

· Βελτίωση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, μέσα από τον προσδιορισμό της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης των διεργασιών της Εταιρείας.

· Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας της Επιχείρησης με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:

¨ Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας.

¨ Ανασκόπηση Διοίκησης

¨ Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

¨ Διορθωτικές Ενέργειες

¨ Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.

¨ Προσδιορισμός των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, προσωπικό, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κ.α) που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση της BIOVET:

· Δεσμεύεται και εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του ΣΔΠ που η ίδια καθορίζει.

· Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

· Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της και το παρακινεί να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές.

· Δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση των εργασιών της και στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της εταιρείας.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης. Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας κοινοποιείται στο προσωπικό, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται περιοδικά από τη Διοίκηση της Εταιρίας.

Θεσσαλονίκη, 01/03/2020

Για την BIOVET M.IKE

ΔΚ-ΔΔ01/03