Αρχική

Melag

Υπάρχει 1 προϊόν.

Επιτραπέζιος αυτόματος...

Ο υγρός κλίβανος MELAtronic 23EN λειτουργεί σύμφωνα με το σύστημα τμηματικής  βαρύτητας και παρέχει προγράμματα αποστείρωσης "Κλάσης Ν" και " Κλάσης S" . Ικανοποιεί τις αυστηρές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 13060.